Regnskap

Regnskapstjenestene vi tilbyr består hovedsaklig av følgende:

 • Løpende kontering og registrering av regnskapsbilag. Herunder avdelings- og prosjektregnskap.
 • Avstemming og rapportering av regnskapet med kommentarer. Rapporteringsform og hyppighet avtales ved inngåelse av samarbeidet, for å tilpasse dette best mulig til virksomheten.
 • Merverdiavgiftsoppgjør og andre offentlige oppgaver.
 • Utarbeidelse av analyser og nøkkeltall.
 • Utarbeidelse av budsjetter.

Vi benytter Visma Business

Fakturering

Fakturering kan være tidkrevende, men er en viktig del av en bedrifts administrative oppgaver.

Vi kan utføre faktureringen for deg, eller du kan selv fakturere med Visma Avendo og sende fakturajournalen pr e-post til oss. Vi gir deg full opplæring og support gratis.

Dette er en effektiv løsning for å overføre fakturatranser til regnskapskontoret.

Som faktureringssystem bruker vi Visma Business som er intergrert med regnskapssystemet.

Import av fakturaer

Visma importfilter kan importere fakturaer og kunder elektronisk til regnskapet fra de fleste faktura systemer. Alt som kreves er at fakturasystemet kan skrive ut en tekstfil av faktura og kundeinformasjon. Sendes over som vedlegg til mail og leses elektronisk inn i regnskapssystemet.

Lønn

Vi tilbyr følgende tjenester på lønnsområdet:

 • Lønnsadministrasjon (registrering av lønn, utsendelse av lønnsslipper)
 • Terminoppgaver/årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
 • Lønns- og trekkoppgaver.
 • Sykefraværsstatistikker.
 • Andre offentlige rapporter/statistikker.
 • Bistand ved utarbeidelse av ansettelsesavtaler.

Vi benytter Visma Lønn.

Inkasso administrasjon

Betaler ikke kundene dine?

 • utestående fordringer raskere tilbake
 • bedret likviditet
 • beholde gode kunder
 • ivareta et godt omdømme

Vi administrere og følger opp utestående kundefordringer på en effektiv måte ved hjelp av vår samarbeidspartner

Årsavslutning / Selvangivelse

Våre tjenester innen dette området består blant annet av følgende:

 • Ligningsskjemaer
 • Årsregnskap m/noter
 • Skatteberegninger
 • Kontantstrømoppstilling
 • Driftsmiddelkartotek/oversikt
 • Aksjebok/oversikt
 • Analyser og nøkkeltall
 • Bistand ved utarbeidelse av årsberetning
 • Bistand ved utarbeidelse av generalforsamlingsprotokoller
 • Oppbevaring av protokoll og årsregnskapsbok

Vårt årsoppgjørssystem innehar en PDF-generator som gjøre at vi kan sende alle ligningsdokumenter og årsoppgjøret på mail til deg, revisor og eventuelt andre som måtte ønske det.

Alle ligningsskjemaer sendes via Skattedirektoratets nye internettportal - Altinn. Etter utarbeidelsen av ferdige ligningspapirer/årsregnskap i vårt årsoppgjørssystem, overfører vi disse via en elektronisk konverteringsprosess til Altinn. I Altinn godkjennes de konverterte skjemaene etter visse prosedyrer og sendes videre til Skattedirektoratet/Brønnøysundregistrene.

Som årsoppgjørssystem benytter vi Akelius.

OCR / Remittering

Vedhjelp av kidnr på din faktura kan vi motta kundeinnbetalinger elektronisk i vårt regnskapssystem.

Vi utfører også remitering - enten elektronisk eller via nettbank.

Rapportering

Vårt rapportprogram skreddersyr alle typer regnskapsrapporter med fullt grafisk grensesnitt. Vi benytter OneStop Reporting som har excel grensesnitt.

Dokumentsenter

Med vårt dokumentsenter kan du på en enkelt måte ha full oversikt over alle dine fakturaer samt attestere disse elektronisk ved hjelp av nettskyen.